Zd-ämarje
   
  Tel.: (03) 818-37-00
  Fax: (03) 818-37-40
  E-pošta: zd-smarje@siol.net
     
Predstavitev zavoda
Delovni čas oddelkov in služb
Kontakti
Informacije javnega znańćaja
Kako do nas
Javna naročila
ZDRAVSTVENA POSTAJA ҆MARJE PRI JEL҆AH (03) 818 37 00

 
Spoštovani!

V ambulantah Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah delajo zdravniki dopoldan, enkrat tedensko pa popoldan (ordinacijski ńćas). Preostale ure so namenjene delu na terenu (hišni obiski) oz. urejanju administrativnih in drugih zadev. Vsak obńćan si lahko prostovoljno izbere osebnega zdravnika oz. zobozdravnika. Vpis izbire opravi medicinska sestra ob prvem obisku pacienta v ambulanti v dogovoru z zdravnikom oz. zobozdravnikom. ńĆe iz kakršnegakoli razloga izberete drugega zdravnika oz. zobozdravnika, osebni izpis ni potreben. Zdravnik oz. zobozdravnik in medicinska sestra morata biti obvešńćena o spremembi, da se Vaša medicinska kartoteka pošlje na naslov novo izbranega zdravnika oz. zobozdravnika.

Za pregled se je potrebno predhodno narońćiti v delovnih dneh po telefonu, osebno, po pošti ali elektronsko v ńćasu, ki je naveden pri vsaki ambulanti posebej.
 
A. Splošne ambulante:
Smole Anica dr.med. (tel.: (03) 8183706)
e-mail: spl.amb2@zd-smarje.si
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.00 - 14.00
Torek 7.00 - 14.00
Sreda 7.00 - 14.00
ńĆetrtek 13.00 - 20.00
Petek 7.00 - 14.00
   
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Narońćanje:
Dopoldan: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30
Popoldan: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00
 
Ambulanta druŇĺinske medicine
Smole Anica dr.med. (tel.: (03) 8183717)
e-mail: referencna.smole-bajuk@zd-smarje.si
Mateja Zdolšek, dms
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.15 - 14.45
Torek 7.15 - 14.45
Sreda 7.15 - 14.45
ńĆetrtek 12.15 - 19.45
Petek 7.15 - 14.45
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Narońćanje:
Dopoldan: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30
Popoldan: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00
 
Jug Blanka dr.med., spec. druŇĺinske med. (tel.: (03) 8183720)
e-mail: spl.amb3@zd-smarje.si
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.00 - 14.00
Torek 7.00 - 14.00
Sreda 13.00- 20.00
ńĆetrtek 7.00 - 14.00
Petek 7.00 - 14.00
En petek v mesecu po  razporedu 13.00 - 20.00
   
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Narońćanje:
Dopoldan: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30.
Popoldan: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00

 
 
Ambulanta druŇĺinske medicine
Jug Blanka dr.med., spec. druŇĺinske med. (tel.: (03) 8183739)
e-mail: referencna.jug@zd-smarje.si
Bernarda Krumpak, dms
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.15 - 14.45
Torek 7.15 - 14.45
Sreda 12.15 - 19.45
ńĆetrtek 7.15 - 14.45
 
Petek 7.15 - 14.45
Malica: Vsak dop.: od 10.00 do 10.30 h Pop.: 16.30 do 17.00 h
* ambulanta dela v ZP Šmarje vsak drugi teden po izpostavljenem razporedu
 
 
   

Lea Romih dr.med., spec. druŇĺinske med. (tel.: (03) 81 83 710)
e-mail: spl.amb1@zd-smarje.si
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.00 - 14.00
Torek 13.00 - 20.00
Sreda 7.00 - 14.00
ńĆetrtek 7.00 - 14.00
Petek 7.00 - 14.00
En petek v mesecu po razporedu 13.00 - 20.00
   
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Narońćanje:
Dopoldan: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30.
Popoldan: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00
   

Ambulanta druŇĺinske medicine
Lea Romih dr.med., spec. druŇĺinske med.
(tel.: (03) 81 83 717)
e-mail: referencna.romih@zd-smarje.si
Mateja Zdolšek, dms
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.15 - 14.45
Torek 12.15 - 19.45
Sreda 7.15 - 14.45
ńĆetrtek 7.15 - 14.45
Petek 7.15 - 14.45
Malica:
Vsak dop.: od 10.00 do 10.30 h Pop.: 16.30 do 17.00 h
* ambulanta dela v ZP Šmarje vsak drugi teden po izpostavljenem razporedu
   

Aurora Nassib dr.med., spec. druŇĺinske med. (tel.: (03) 8183715)
e-mail: spl.amb5.zd-smarje@siol.net
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.00 - 14.00
Torek 7.00 - 14.00
Sreda 7.00 - 14.00
ńĆetrtek 13.00 - 20.00
Petek 7.00 - 14.00
En petek v mesecu po razporedu 13.00 – 20.00
   
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Narońćanje:
Dopoldan: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30.
Popoldan: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00

Ambulanta druŇĺinske medicine
Aurora Nassib dr.med., spec. druŇĺinske med.
(tel.: (03) 8183721)
e-mail: referencna.auroran@zd-smarje.si
Tanja ńĆokl, dms, nadomešńća Olja Mesec, dms 
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.15 - 14.45
Torek 7.15 - 14.45
Sreda 7.15 - 14.45
ńĆetrtek 12.15 - 19.45
Petek 7.15 - 14.45
Malica:
Vsak dop.: od 10.00 do 10.30 h Pop.: 16.30 do 17.00 h
* ambulanta dela v ZP Šmarje vsak drugi teden po izpostavljenem razporeduAndrej Jazbec dr.med., spec. druŇĺinske med.(tel.: (03) 818-37-24)
e-mail: spl.amb.jazbec@zd-smarje.si
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 12.30 - 19.30
Torek 7.00 - 14.00
Sreda 7.00 - 14.00
ńĆetrtek 7.00 - 14.00
Petek 7.00 - 14.00
En petek v mesecu po razporedu 13.00 - 20.00
 
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00

Narońćanje:
Dopoldan: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30.
Popoldan: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNO VARSTV. ZAVODU –
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

ńĆakš Janez, dr.med., spec. spl. med. (tel.: (03) 817-14-02)
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 8.00 - 14.00
Torek /
Sreda 8.00 - 14.00
ńĆetrtek /
Petek 8.00 - 14.00

 

Število opredeljenih pacientov: 201Fizioterapija:
Suzana Gruban, dipl. fizioterapevtka

Nejc Stepišnik, dipl.fizioterapevt
Tina Masten, dipl. fizioterapevtka
Katja Vide Zakošek,  dipl. fizioterapevtka

(tel.: (03) 818-37-38)
e-mail: fizioterapija@zd-smarje.si
  ordinacijski ńĆas
Ponedeljek 7.30 - 19.30
Torek 7.30 - 19.30
Sreda 7.30 - 19.30
ńĆetrtek 7.30 - 15.00
Petek 7.30 - 15.00
Malica: dopoldne 11.30 – 12.00, popoldne: 15.30 – 16.00
Narońćanje:
Dopoldan: 8.00 – 10.30 in 12.00 – 14.30
Popoldan: ponedeljek in torek 17.00 –18.00
 
B. Varstvo otrok, šolarjev in mladine:
Bajuk Robert dr.med.,spec.pediater
(tel.: (03) 81 83 702)
e-mail: otroski@zd-smarje.si
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 12.30 - 19.30
Torek 7.00 - 14.00
Sreda 7.00 - 14.00
ńĆetrtek 7.00 - 14.00
Petek 7.00 - 14.00
En petek v mesecu po razporedu 13.00 - 20.00
   
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Narońćanje:
Dopoldan: od 7.30 do 10.30 in 13.30- 14.30
Popoldan: od 13.30 do 16.30 in 19.00- 20.00
   
 
Ambulanta druŇĺinske medicine
Bajuk Robert dr.med.,spec.pediater
(tel.: (03) 8183717)
e-mail: referencna.smole-bajuk@zd-smarje.si

Mateja Zdolšek, dms
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.15 - 14.45
Torek 7.15 - 14.45
Sreda 7.15 - 14.45
ńĆetrtek 12.15 - 19.45
Petek 7.15 - 14.45
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Narońćanje:
Dopoldan: od 7.30 do 10.30 in 13.30- 14.30
Popoldan: od 13.30 do 16.30 in 19.00- 20.00
   


C. Zobna ambulanta:

Šolska zobna ambulanta (na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah)

Aksińá Sanja dr.dent.med. (tel.: (03) 818 3755)
e-mail: zobna.amb.smarje@siol.net
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 12.30 - 19.30
Torek 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 14.30
ńĆetrtek 7.30 - 14.30
Petek 7.30 - 14.30*
Malica: dop. od 12.00 do 12.30, pop. 15.30 do 16.00

Narońćanje:
Dopoldan: 7.30 - 8.30. in 13.30. – 14.30.
Popoldan: 12.30 - 13.30 in 18.30 – 19.30
*petek popoldne v skladu z vnaprej dolońćenim razporedom dela zobnih ambulant v UE Šmarje pri Jelšah

 

Opomba: v  ńćasu njene odsotnosti jo nadomešńća Enis Chekovikj, dr.dent.med.


Nujno zobozdravstveno pomońć nudimo:
dopoldan 7.30 - 8.00 in 14.00 - 14.30 ure
popoldan 12.30 - 13.00 in 19.00 - 19.30ure

   

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE:
Psihologinja
ŇĹirovec Petra, prof. spec. in reh. ped. - logoped (tel.:(03) 818-37-21)

e-mail: dmz@zd-smarje.si
Ponedeljek 12.00 - 19.00
Torek 7.30 - 14.00
Sreda 7.30 - 14.00
ńĆetrtek 7.30 - 14.00
Petek 7.30 - 14.00
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.00 do 16.30
Narońćanje:
V ńćasu uradnih ur. *
ambulanta dela v ZP Šmarje pri Jelšah vsak lihi teden po izpostavljenem razporedu
ńĆakalna doba do 120 dni
 


D. Specialistińćna ambulanta:
Okulistińćna ambulanta:


(tel.: (03) 818-37-00)
e-mail: zd-smarje@siol.net
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.00 - 11.00
Sreda 9.00 - 13.00
   
Narońćanje:
od ponedeljka do petka: od 9.00 do 11.00 ure
Opombe:
Izmenińćno en teden v ponedeljek, drugi teden v sredo.
Delo po pogodbi opravljata Arsen Janjińá dr.med., spec. oftalmol. in Slava Podgoršek dr.med., spec. oftalmol.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA:
HaluŇĺan Podhraški Bernarda, dr.med., spec.druŇĺ.med.

Medicinska sestra:
Urška Deńćman (tel.:(03) 818-37-16)
e-mail: antikoagulantna@zd-smarje.si
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek /
Torek 11.00 - 18.00
Sreda /
ńĆetrtek 11.00 - 18.00
Petek /
 

V antikoagulantni ambulanti sodelujejo poleg HaluŇĺan Podhraški Bernarde, dr.med., spec.druŇĺ.med. še Andrej Jazbec, dr.med., Ana Pliberšek, dr.med. in Nina Lotrińć, dr.med., spec.urg.med.
Urško Deńćman v primeru odsotnosti nadomešńća Mateja
Zdolšek.

   

 


 
   
  sporočilo:  
   
   
Posredujte nam svoje želje, pohvale, pripombe in predloge.Več...
Untitled Document
© 2006 Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah Izvedba: i-Rose, d.o.o.