Zd-ämarje
   
  Tel.: (03) 818-37-00
  Fax: (03) 818-37-40
  E-pošta: zd-smarje@siol.net
     
Predstavitev zavoda
Delovni čas oddelkov in služb
Kontakti
Informacije javnega znańćaja
Kako do nas
Javna naročila
ZDRAVSTVENA POSTAJA ROGATEC - ZOBNA AMBULANTA(tel.:(03) 812-16-40)

 
Spoštovani!

V ambulantah Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah delajo zdravniki dopoldan, enkrat tedensko pa popoldan (ordinacijski ńćas). Preostale ure so namenjene delu na terenu (hišni obiski) oz. urejanju administrativnih in drugih zadev. Vsak obńćan si lahko prostovoljno izbere osebnega zdravnika oz. zobozdravnika. Vpis izbire opravi medicinska sestra ob prvem obisku pacienta v ambulanti v dogovoru z zdravnikom oz. zobozdravnikom. Ňĺe iz kakršnegakoli razloga izberete drugega zdravnika oz. zobozdravnika, osebni izpis ni potreben. Zdravnik oz. zobozdravnik in medicinska sestra morata biti obvešńćena o spremembi, da se Vaša medicinska kartoteka pošlje na naslov novo izbranega zdravnika ozi zobozdravnika.

Za pregled se je potrebno predhodno narońćiti v delovnih dneh po telefonu, osebno, po pošti ali elektronsko v ńćasu, ki je naveden pri vsaki ambulanti posebej.
 
B. Zobna:
Mateja Jurak, dr.dent.med. (tel.: (03) 812-16-40)
e-mail: zobna.amb.rogatec@siol.net
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 07.30 - 14.30
Torek 12.30-19.30
Sreda 12.30-19.30
ńĆetrtek 7.30-14.30
Petek 7.30-14.30*
Malica: Vsak dop.: od 10.0 do 10.30 Pop.: od 16.00 do 16.30
Narońćanje:
Dopoldne: 7.30 – 8.30 in 13.30 – 14.30
Popoldne: 12.30 - 13.30 in 18.30 - 19.30

* petek popoldne v skladu z vnaprej dolońćenim razporedom dela zobnih ambulant v UE Šmarje pri Jelšah

Nujno zobozdravstveno pomońć nudimo:
dopoldne 7.30-8.00 ure
popoldne 12.30-13.00 ure

 


 
   
  sporočilo:  
   
   
Posredujte nam svoje želje, pohvale, pripombe in predloge.Več...
Untitled Document
© 2006 Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah Izvedba: i-Rose, d.o.o.