Zd-marje
   
  Tel.: (03) 818-37-00
  Fax: (03) 818-37-40
  E-pošta: zd-smarje@siol.net
     
Predstavitev zavoda
Delovni čas oddelkov in služb
Kontakti
Informacije javnega značaja
Kako do nas
Javna naročila
ZDRAVSTVENA POSTAJA ROGAŠKA SLATINA (tel.:(03) 818-37-60)

 
Spoštovani!

V ambulantah Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah delajo zdravniki dopoldan, enkrat tedensko pa popoldan (ordinacijski čas). Preostale ure so namenjene delu na terenu (hišni obiski) oz. urejanju administrativnih in drugih zadev. Vsak občan si lahko prostovoljno izbere osebnega zdravnika oz. zobozdravnika. Vpis izbire opravi medicinska sestra ob prvem obisku pacienta v ambulanti v dogovoru z zdravnikom oz. zobozdravnikom. Če iz kakršnegakoli razloga izberete drugega zdravnika oz. zobozdravnika, osebni izpis ni potreben. Zdravnik oz. zobozdravnik in medicinska sestra morata biti obveščena o spremembi, da se Vaša medicinska kartoteka pošlje na naslov novo izbranega zdravnika ozi zobozdravnika.

Za pregled se je potrebno predhodno naročiti v delovnih dneh po telefonu oziroma osebno v času, ki je naveden pri vsaki ambulanti posebej.

A. Splošne ambulante:
Splošna ambulanta 1: (tel.: (03) 818-37-68)
Čakš Vera dr.med., spec. spl. med.
e-mail: amb1.rogaska@zd-smarje.si
ordinacijski čas
Ponedeljek 7.00 - 14.30
Torek /
Sreda 7.00 - 14.30
Četrtek 12.00 - 19.30
Petek /
H.O. in admin. zadeve za paciente dop 14.30 - 15.00
pop 19.30 – 20.00
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Naročanje:
Dopoldne: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30.
Popoldne: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00
Splošna ambulanta 1: (tel.: (03) 818-37-68)
Bernarda Halužan Podhraški dr.med., spec. družinske med.
e-mail: amb1.rogaska@zd-smarje.si
ordinacijski čas
Ponedeljek /
Torek 7.00 - 14.30
Sreda /
Četrtek /
Petek 7.00 - 14.30
H.O. in admin. zadeve za paciente dop 14.30 - 15.00
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Naročanje:
Dopoldne: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30.

Referenčna ambulanta
(tel.: (03) 818-37-68)
Čakš Vera dr.med., spec. spl. med.
Bernarda Halužan Podhraški dr.med., spec. družinske med.

e-mail: referencna.barlovic@zd-smarje.si
Olja Mesec, dms
ordinacijski čas
Ponedeljek 7.15 - 14.45
Torek 7.15 - 14.45
Sreda 7.15 - 14.45
Četrtek 12.15 - 19.45
Petek 7.15 - 14.45
Malica: Vsak dop.: od 10.30 do 11.00 h Pop.: od 16.30 do 17.00 h
* ambulanta dela v ZP Rogaška Slatina vsak drugi teden po izpostavljenem razporedu
Splošna ambulanta 2: (tel.: (03) 818-37-64)
Andrej Likar,dr.med., spec.spl.med.
(tel.: (03) 818-37-64)
e-mail: amb2.rogaska@zd-smarje.si
ordinacijski čas
Ponedeljek 7.00 - 14.30
Torek /
Sreda 12.00 - 19.30
Četrtek /
Petek 7.00 - 14.00
H.O. in admin. zadeve za paciente dop 14.30 – 15.00
pop 19.30 - 20.00
Malica: dop. od 10.30 do 11.00
Naročanje:
Dopoldne: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30.
Popoldne: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00
Referenčna ambulanta
Splošna ambulanta 2 (amb Likar,Zrnič,Bajc),
(tel.: (03) 818-37-64)
e-mail: referencna.likar-zrnic-bajc@zd-smarje.si

Tanja Čokl, dms
ordinacijski čas
Ponedeljek 7.15 - 14.45
Torek 7.15 - 14.45
Sreda 7.15 - 14.45
Četrtek 12.15 - 19.45
Petek 7.15 - 14.45
Malica Vsak dop.: od 10.30 do 11.00 h Pop.: od 16.30 do 17.00 h
* ambulanta dela v ZP Rogaška Slatina vsak drugi teden po izpostavljenem razporedu
mag. Irena Bajc,dr.med., spec.druž.med. (tel.: (03) 818-37-64)
e-mail: amb2.rogaska@zd-smarje.si
ordinacijski čas
Ponedeljek /
Torek 14.00 - 19.30
Sreda /
Četrtek /
Petek /
H.O. in admin. zadeve za paciente pop 19.30 – 20.00
Malica: pop. 17.30 do 18.00
Naročanje:
Dopoldne: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30.
Popoldne: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00
Milko Zrnič,dr.med., spec.spl.med. (tel.:(03) 818-37-64)
e-mail: amb2.rogaska@zd-smarje.si
ordinacijski čas
Ponedeljek /
Torek /
Sreda 14.00 - 19.30
Četrtek 7.00 - 14.00
Petek /
H.O. in admin. zadeve za paciente dop 14.00 – 15.00
pop 19.30 – 20.00
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Naročanje:
Dopoldne: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30.
Popoldne: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00


SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNO VARSTV. ZAVODU -
Pegazov dom Rogaška Slatina:
Žmavc Andrej, dr.med.,spec.spl. in urg.med.:

tel.: 03/818-55-00, fax.: (03) 818-55-11

Ponedeljek /
Torek 7.00 - 14.00
Sreda /
Četrtek 7.00 - 13.00
Petek /

B. Varstvo otrok, šolarjev in mladine:
Matej Slivnik,dr.med., spec.šol.med., spec. pediater
(tel.:(03) 818-37-70)
e-mail: natalija.gajsek@zd-smarje.si
ordinacijski čas
Ponedeljek 7.00 - 14.30
Torek 7.00 - 14.30
Sreda 12.00 - 19.30
Četrtek 7.00 - 14.30
Petek 7.00 - 14.30
Vsak 7. Petek popoldne po razporedu 12.00 – 19.30
H.O. in admin. zadeve za paciente dop 14.30 - 15.00
pop 19.30 – 20.00
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Naročanje:
Dopoldne: 7.30 – 10.30 in 14.00 – 15.00
Popoldne: 13.30 - 16.30 in 19.00 - 20.00
C: Zobozdravstvena ambulanta
Zobozdravstvena ambulanta za odrasle
Neja Jurjec Smole, dr.dent. med.,
tel.: 03/818 37 76
e-mail: zob.amb.rogaska@siol.net
Ponedeljek 12.30 - 19.35
Torek 12.30 - 19.35
Sreda 7.30 - 14.35
Četrtek 7.30 - 14.35
Petek 7.30 - 14.35*
Malica: Vsak dop.: od 11.30 do 12.00 pop 16.00 - 16.30
Naročanje:
Dopoldne: 7.30 – 10.30 in 13.30 – 14.30
Popoldne: 13.30 - 16.30 in 18.00 – 19.00
* petek popoldne v skladu z vnaprej določenim razporedom dela zobnih ambulant v UE Šmarje pri Jelšah


DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE:
Psihologinja
Ferlič Golob Mojca, univ. dipl. psih. (tel.:(03) 818-37-93)

e-mail: dmz@zd-smarje.si
Ponedeljek 12.30 - 19.30
Torek 7.30 - 14.30*
Sreda /
Četrtek /
Petek 7.30 - 14.30
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.00 do 16.30
Naročanje:
Dopoldne: 7.00 – 11.00
Popoldne: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00
Čakalna doba do 120 dni


Logopedija
Žirovec Petra, prof. spec. in reh. ped. - logoped (tel.:(03) 818-37-93)

e-mail: dmz@zd-smarje.si
Ponedeljek 12.00 - 19.00
Torek 7.00 - 14.00
Sreda 7.00 - 14.00
Četrtek 7.00 - 14.00
Petek 7.00 - 14.00
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.00 do 16.30
Naročanje:
V času uradnih ur. * ambulanta dela v ZP Rogaška Slatina vsak sodi teden po izpostavljenem razporedu
Čakalna doba do 120 dni

 
   
  sporočilo:  
   
   
Posredujte nam svoje želje, pohvale, pripombe in predloge.Več...
Untitled Document
© 2006 Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah Izvedba: i-Rose, d.o.o.