Zd-ämarje
   
  Tel.: (03) 818-37-00
  Fax: (03) 818-37-40
  E-pošta: zd-smarje@siol.net
     
Predstavitev zavoda
Delovni čas oddelkov in služb
Kontakti
Informacije javnega znańćaja
Kako do nas
Javna naročila
ZDRAVSTVENA POSTAJA ROGA҆KA SLATINA (tel.:(03) 818-37-84)

 
Spoštovani!

V ambulantah Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah delajo zdravniki dopoldan, enkrat tedensko pa popoldan (ordinacijski ńćas). Preostale ure so namenjene delu na terenu (hišni obiski) oz. urejanju administrativnih in drugih zadev. Vsak obńćan si lahko prostovoljno izbere osebnega zdravnika oz. zobozdravnika. Vpis izbire opravi medicinska sestra ob prvem obisku pacienta v ambulanti v dogovoru z zdravnikom oz. zobozdravnikom. ńĆe iz kakršnegakoli razloga izberete drugega zdravnika oz. zobozdravnika, osebni izpis ni potreben. Zdravnik oz. zobozdravnik in medicinska sestra morata biti obvešńćena o spremembi, da se Vaša medicinska kartoteka pošlje na naslov novo izbranega zdravnika ozi zobozdravnika.

Za pregled se je potrebno predhodno narońćiti v delovnih dneh po telefonu, osebno, po pošti ali elektronsko v ńćasu, ki je naveden pri vsaki ambulanti posebej.
 
 
A. Splošne ambulante:
Splošna ambulanta: (tel.: (03) 818-37-68)
Mitja Mataln, dr.med., spec. druŇĺ. med.
e-mail: spl.amb.mataln@zd-smarje.si
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.00 - 14.00
Torek 7.00 - 14.00
Sreda 13.00 - 20.00
ńĆetrtek 7.00 - 14.00
Petek 7.00 - 14.00
   
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Narońćanje:
Dopoldne: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30.
Popoldne: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00
 

Ambulanta druŇĺinske medicine (tel.: (03) 818-37-68)
Mitja Mataln, dr.med., spec. druŇĺ. med.
e-mail: referencna.mataln-haluzan@zd-smarje.si

Olja Mesec, dms, nadomešńća Eva Grabner, dms

  Ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.15 - 14.45
Torek 7.15 - 14.45
Sreda 7.15 - 14.45
ńĆetrtek 12.15 - 19.45
Petek 7.15 - 14.45
   
Malica: Vsak dop.: od 10.30 do 11.00 h Pop.: 16.30 do 17.00 h
*ambulanta dela v ZP Rogaška Slatina vsak drugi teden po izpostavljenem razporedu
Splošna ambulanta: (tel.: (03) 818-37-94)
Anja Prah, dr.med., spec. druŇĺ. med.
e-mail: spl.amb.prah@zd-smarje.si
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.00 - 14.00
Torek 7.00 - 14.00
Sreda 7.00 - 14.00
ńĆetrtek 13.00 - 20.00
Petek 7.00 - 14.00
   
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Narońćanje:
Dopoldne: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30.
Popoldne: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00
 
Splošna ambulanta: (tel.: (03) 818-37-64)
Bernarda HaluŇĺan Podhraški dr.med., spec. druŇĺinske med.
e-mail: spl.amb.likar-haluzan-bajc@zd-smarje.si
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek /
Torek 7.00 - 14.00
Sreda /
ńĆetrtek /
Petek 7.00 - 14.00
   
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Narońćanje:
Dopoldne: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30.

 
Ambulanta druŇĺinske medicine
(tel.: (03) 818-37-68)
Bernarda HaluŇĺan Podhraški dr.med., spec. druŇĺinske med.
e-mail: referencna.mataln-haluzan@zd-smarje.si
Olja Mesec, dms, nadomešńća Eva Grabner, dms
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.15 - 14.45
Torek 7.15 - 14.45
Sreda 7.15 - 14.45
ńĆetrtek 12.15 - 19.45
Petek 7.15 - 14.45
Malica: Vsak dop.: od 10.30 do 11.00 h Pop.: od 16.30 do 17.00 h
* ambulanta dela v ZP Rogaška Slatina vsak drugi teden po izpostavljenem razporedu
 
 
   
Splošna ambulanta: (tel.: (03) 818-37-64)
Andrej Likar,dr.med., spec.spl.med.
(tel.: (03) 818-37-64)
e-mail: spl.amb.likar-haluzan-bajc@zd-smarje.si
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.00 - 14.00
Torek /
Sreda 7.00 - 14.00
ńĆetrtek 7.00 - 14.00
Petek /
   
Malica: dop. od 10.30 do 11.00
Narońćanje:
Dopoldne: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30.
Popoldne: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00
       
Ambulanta druŇĺinske medicine
Splošna ambulanta 2 (amb Likar),
(tel.: (03) 818-37-64)
e-mail: referencna.likar-bajc@zd-smarje.si

Tanja ńĆokl, dms, nadomešńća Eva Grabner, dms
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.15 - 14.45
Torek 7.15 - 14.45
Sreda 7.15 - 14.45
ńĆetrtek 12.15 - 19.45
Petek 7.15 - 14.45
   
Malica Vsak dop.: od 10.30 do 11.00 h Pop.: od 16.30 do 17.00 h
* ambulanta dela v ZP Rogaška Slatina vsak drugi teden po izpostavljenem razporedu
       
mag. Irena Bajc,dr.med., spec.druŇĺ.med. (tel.: (03) 818-37-64)
e-mail: spl.amb.likar-haluzan-bajc@zd-smarje.si
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek /
Torek 14.00 - 20.00
Sreda /
ńĆetrtek /
Petek /
   
Narońćanje:
Dopoldne: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30.
Popoldne: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00
       


SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNO VARSTV. ZAVODU -
Pegazov dom Rogaška Slatina:
ńĆakš Vera, dr.med.,spec.spl.med.:

tel.: 03/818-55-00, fax.: (03) 818-55-11

Ponedeljek /
Torek 7.00 - 14.00
Sreda /
ńĆetrtek 7.00 - 13.00
Petek /

 

Število opredeljenih pacientov: 135

 


B. Varstvo otrok, šolarjev in mladine:
Matej Slivnik,dr.med., spec.šol.med., spec. pediater
(tel.:(03) 818-37-70)
e-mail: natalija.gajsek@zd-smarje.si

  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.15 - 14.15
Torek 7.15 - 14.15
Sreda 12.15 - 19.15
ńĆetrtek 7.15 - 14.15
Petek 7.15 - 14.15
Vsak 7. Petek popoldne po razporedu 12.15 – 19.15
   
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Narońćanje:
Dopoldne: 7.30 – 10.30 in 14.00 – 15.00
Popoldne: 13.30 - 16.30 in 19.00 - 20.00
   
C: Zobozdravstvena ambulanta
Zobozdravstvena ambulanta za odrasle
Neja Jurjec Smole, dr.dent. med.,
tel.: 03/818 37 76
e-mail: zob.amb.rogaska@siol.net
Ponedeljek 12.30 - 19.30
Torek 12.30 - 19.30
Sreda 7.30 - 14.30
ńĆetrtek 7.30 - 14.30
Petek 7.30 - 14.30*
Malica: Vsak dop.: od 11.30 do 12.00 pop 16.00 - 16.30
Narońćanje:
Dopoldne: 7.30 – 10.30 in 13.30 – 14.30
Popoldne: 12.30 - 13.30 in 18.30 – 19.30

* petek popoldne v skladu z vnaprej dolońćenim razporedom dela zobnih ambulant v UE Šmarje pri Jelšah

Nujno zobozdravstveno pomońć nudimo:
dopoldne 7.30-8.00 ure
popoldne 12.30-13.00 ure


 

 

 

 

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE:
Psihologinja
Ferlińć Golob Mojca, univ. dipl. psih. (tel.:(03) 818-37-93)

e-mail: dmz@zd-smarje.si
Ponedeljek 12.00 - 19.30
Torek 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 14.30
ńĆetrtek 7.30 - 14.30
Petek 7.30 - 14.30
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.00 do 16.30

Narońćanje:
Dopoldne: 7.00 – 11.00
Popoldne: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00
ńĆakalna doba do 120 dni


Opomba: v ńćasu odsotnosti jo nadomešńća Barbara Fidler, univ.dipl.psihologinja

 

 

 

 

 

Logopedija
ŇĹirovec Petra, prof. spec. in reh. ped. - logoped (tel.:(03) 818-37-93)

e-mail: dmz@zd-smarje.si
Ponedeljek 12.15 - 19.45
Torek 7.00 - 14.30
Sreda 7.00 - 14.30
ńĆetrtek 7.00 - 14.30
Petek 7.00 - 14.30
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.00 do 16.30
Narońćanje:
V ńćasu uradnih ur. * ambulanta dela v ZP Rogaška Slatina vsak sodi teden po izpostavljenem razporedu
ńĆakalna doba do 120 dni
 

 

 


 
   
  sporočilo:  
   
   
Posredujte nam svoje želje, pohvale, pripombe in predloge.Več...
Untitled Document
© 2006 Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah Izvedba: i-Rose, d.o.o.