Zd-Šmarje
   
  Tel.: (03) 818-37-00
  Fax: (03) 818-37-40
  E-pošta: zd-smarje@siol.net
     
Predstavitev zavoda
Delovni čas oddelkov in služb
Kontakti
Informacije javnega značaja
Kako do nas
Javna naročila
Javni zavod ZD Šmarje pri Jelšah je organizacija, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Ustanovljen je bil na osnovi odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje, ki ga je izdala Občina Šmarje pri Jelšah, ki je s tem pridobila ustanoviteljske dolžnosti.
Zaradi razdelitve občine Šmarje pri Jelšah na 6 novih občin, so le te sprejele po delitveni bilanci nove odloke o ustanoviteljstvu ZD in sicer občine: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Kozje.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (Ur.l.RS št. 25/2002) opravlja Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah naslednje dejavnosti:

 Osnovna izvenbolniÅ¡nična zdravstvena dejavnost
 Specialistična ambulantna izvenbolniÅ¡nična dejavnost
 Zobozdravstvena dejavnost
 Druge zdravstvene dejavnosti
 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
 Druga sploÅ¡na tajniÅ¡ka dela
 Druge poslovne dejavnosti.


Poslanstvo

Postati želimo zdravstvena ustanova na primarni, osnovno - zdravstveni ravni v širši regiji, prepoznavna po kakovostnih zdravstvenih storitvah.

Definicija
Organogram
 
   
  sporočilo:  
   
   
Untitled Document
© 2006 Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah Izvedba: i-Rose, d.o.o.