Zd-Šmarje
   
  Tel.: (03) 818-37-00
  Fax: (03) 818-37-40
  E-pošta: zd-smarje@siol.net
     
Predstavitev zavoda
Delovni čas oddelkov in služb
Kontakti
Dodatne informacije
Kako do nas
 
ORGANOGRAM

Temeljna organizacijska struktura zavoda je določena v Statutu Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, opredelitev nižjih organizacijskih enot in sicer služb oziroma delovnih enot pa s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest. V skladu z organizacijsko strukturo zavoda, zdravstveni del dejavnosti opravljajo 4 temeljne organizacijske enote, nezdravstveni del pa ena.

Zdravstveni del dejavnosti tako opravljajo: 1. OE Splošna in družinska medicina, 2. OE Dispanzerska in specialistična dejavnost, 3. OE Nujna medicinska pomoč in dežurna služba, 4. OE Zobozdravstveno varstvo.

V okviru OE Splošna in družinska medicina so v skladu s potrebami vzpostavljene naslednje službe:
 • Služba splošne in družinske medicine,
 • Patronažna služba in nega na domu,
 • Fizioterapija in MO služba ter
 • Laboratorijska diagnostika.
V okviru OE Nujna medicinska pomoč in dežurna služba deluje Reševalna služba. Nezdravstveni del dejavnosti opravlja OE Uprava.
Legenda:
 • OE U: Organizacijska enota Uprava
 • OE SDM: Organizacijska enota Splošne in družinske medicine
 • OE DSD: Organizacijska enota Dispanzerske in specialistične dejavnosti
 • OE ZV: Organizacijska enota Zobozdravstveno varstvo
 • OE NMP: Organizacijska enota Nujna medicinska pomoč in dežurna služba
 • Služba SDM: Služba splošne in družinske medicine
 • DE ZSA: Delovna enota zdravniki splošnih ambulant
 • DE SSA: Delovna enota sestre splošnih ambulant
OE, določena s statutom
Služba, določena s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest
 
   
  sporočilo:  
   
   
Posredujte nam svoje želje, pohvale, pripombe in predloge.Več...
Untitled Document
© 2006 Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah Izvedba: i-Rose, d.o.o.