Zd-ämarje
   
  Tel.: (03) 818-37-00
  Fax: (03) 818-37-40
  E-pošta: zd-smarje@siol.net
     
Predstavitev zavoda
Delovni čas oddelkov in služb
Kontakti
Informacije javnega značaja
Kako do nas
Javna naročila
Arhiv javnih narońćil

 

Javna narońćila 2012

 • Dobava reševalnega vozila, objavljeno na Portalu JN12667/2012 
 • Odpiranje konkurence med sklenitelji okvirnega sporazuma za sukcesivno dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala objavljenega na Portalu javnih narońćil, pod št. objave: JN10216/2010 z dne 22.10.2010 ter Uradnem glasilu EU, pod št. objave: 2010/s 209-319373 z dne 27.10.2010.

Javna narońćila 2013

 • Odpiranje konkurence med sklenitelji okvirnega sporazuma za sukcesivno dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala objavljenega na Portalu javnih narońćil, pod št. objave: JN10216/2010 z dne 22.10.2010 ter Uradnem glasilu EU, pod št. objave: 2010/s 209-319373 z dne 27.10.2010.
 • Dobava zobozdravstvenega stroja, objavljen na Portalu javnih narońćil dne 09.08.2013, pod številko objave NMV1929/2013.

 • Javni razpis za izvedbo zavarovalnih storitev, objavljen na Portalu javnih narońćil dne 13.12.2012, pod številko objave JN13454/2012.

Javna narońćila 2014

 •  Javni razpis za dobavo zobozdravstvenega materiala, objavljenega na Portalu javnih narońćil št.: JN1793/2014 z dne 13.2.2014. 
 • Javni razpis za izbiro izvajalca programa splošne ambulante (preventiva in kurativa) in programa referenńćne ambulante  v ZP  Rogaška Slatina, objavljenega na Portalu javnih narońćil št.: JN3248/2014 z dne 19.3.2014.
 • Javno narońćilo male vrednosti za dobavo dveh osebnih vozil, objavljeno na Portalu št.: NMV2435/14 z dne 14.7.2014.
 • Javno narońćilo male vrednosti za dobavo aparata EKG za nujno reševalno vozilo, objavljeno na Portalu št.: NMV2436/14 z dne 14.7.2014.
 • Javno narońćilo za izbiro izvajalca zobotehnińćnih storitev, objavljeno na Portalu javnih narońćil št.: NMV4424./2014 z dne 16.10.2014
 • Javni razpis za izvedbo zavarovalnih storitev, obj. na Portalu JN11256/2014 z dne 1.12.2014

 • Javno narońćilo za dobavo dveh osebnih vozil, objavljeno na Portalu št.: NMV5518 z dne 5.12.2014

Javna narońćila 2015

   -Javni razpis za dobavo reševalnega vozila TIP - B, objavljen na Portalu št.:  NMV872/2015 z dne 19.2.2015

- Odpiranje konkurence med strankami okvirnega sporazuma po izvedenem javnem narońćilu obj. pod št.: JN1682/2014 z dne 11.2.2014 za dobavo sanitetnega in laboratorisjkega materiala za obdobje od 1.5.2015 do 30.4.2016. 

-Javni razpis za dobavo zobozdravstvenega materiala po odprtem postopku, objavljen na Portalu št.: JN1887/2015, z dne 25.03.2015 za obdobje enega leta. 

-Javni razpis za dobavo PISARNIŠKEGA, POTROŠNEGA TISKALNIŠKEGA MATERIALA IN OBRAZCEV, objavljen na Portalu št.: NMV2757/2015, dne 19.5.2015. 

 -Javni razpis za dobavo sanitetnega vozila, objavljen na Portalu št.: NMV3353/2015 z dne 4.6.2015. 

-JAVNI RAZPIS ZA DOBAVO IN MONTAŇĹO DVIGALA, objavljen na Portalu javnih narońćil št.: NMV6193/2015 z dne 29.9.2015. 

-JAVNI RAZPIS ZA DOBAVO ULTRAZVOńĆNEGA PARATA, objavljen na Portalu javnih narońćil št.: NMV6464/2015 z dne 9.10.2015 

-Javni razpis za izvedbo gradbenih del: Adaptacija prostorov ter izgradnja dvigala v ZP Šmarje pri Jelšah, objavljen na Portalu javnih narońćil št.: NMV6952/2015, z dne 30.10.2015. 

-JAVNI RAZPIS ZA DOBAVO OSEBNEGA VOZILA, objavljen na Portalu javnih narońćil št.: NMV7947/2015 z dne 11.12.2015. PredloŇĺitev ponudb do 22.12.2015 do 10:00 ure. 

 

Javna narońćila 2016

Javni razpis za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala, objavljen na Portalu javnih narońćil št.: JN402/2016 z dne 19.1.2016. 

Javni razpis za dobavo zobotehnińćnega materiala - Ňĺlahtne zlitine

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih narońćil št.: NMV2094/2016 z dne 30.3.2016. 

Javni razpis za dobavo reševalnega vozila

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih narońćil št.: NMV2117/2016 z dne 30.3.2016. 

Odpiranje konkurence med sklenitelji okvirnih sporazumov po predhodno izvedenem javnem narońćilu obj. na Portalu št.: NMV2757/2015, za dobavo pisarniškega, potrošnega tiskalniškega materiala in obrazcev.

Javni razpis za dobavo sanitetnega vozila objavljen na Portalu JN006242/2016-W01 z dne 13.10.2016. Rok za oddajo ponudb 11.11.2016 do 10.00 ure.

Javna narońćila 2017

Javni razpis za nakup dveh hematoloških analizatorjev z njihovim vzdrŇĺevanjem ter dobavo pripradajońćega potrošnega materiala v obdobju štirih let. Objava na Portalu javnih narońćil št.:JN001669/2017-B01 z dne 6.3.2017.

Javni razpis za izvedbo gradbenih del: "Prenova in reorganizacija kletnih prostorov v ZD Šmarje pri Jelšah", objavljen na Portalu javnih narońćil št.: JN001727/2017-W01, z dne 08.03.2017.

Javni razpis za dobavo reševalnega vozila TIP-C, obj na Portalu JN002038/2017-B01 z dne 20.3.2017.

Javni razpis za dobavo osebnega vozila št.: obj. na Portalu javnih narońćil JN007027/2017 z dne 25.07.2017.


 
   
  sporočilo:  
   
   
Untitled Document
© 2006 Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah Izvedba: i-Rose, d.o.o.