Zd-ämarje
   
  Tel.: (03) 818-37-00
  Fax: (03) 818-37-40
  E-pošta: zd-smarje@siol.net
     
Predstavitev zavoda
Delovni čas oddelkov in služb
Kontakti
Informacije javnega značaja
Kako do nas
Javna naročila
ZDRAVSTVENA POSTAJA PODńĆETRTEK (tel.:(03) 818-36-80)

 
Spoštovani!

V ambulantah Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah delajo zdravniki dopoldan, enkrat tedensko pa popoldan (ordinacijski ńćas). Preostale ure so namenjene delu na terenu (hišni obiski) oz. urejanju administrativnih in drugih zadev. Vsak obńćan si lahko prostovoljno izbere osebnega zdravnika oz. zobozdravnika. Vpis izbire opravi medicinska sestra ob prvem obisku pacienta v ambulanti v dogovoru z zdravnikom oz. zobozdravnikom. Ňĺe iz kakršnegakoli razloga izberete drugega zdravnika oz. zobozdravnika, osebni izpis ni potreben. Zdravnik oz. zobozdravnik in medicinska sestra morata biti obvešńćena o spremembi, da se Vaša medicinska kartoteka pošlje na naslov novo izbranega zdravnika ozi zobozdravnika.

Za pregled se je potrebno predhodno narońćiti v delovnih dneh po telefonu, osebno, po pošti ali elektronsko v ńćasu, ki je naveden pri vsaki ambulanti posebej.
 
Bojana Gobec, dr.med., spec.spl.med. (tel.: 03/8183680)
e-mail: zp.podcetrtek@zd-smarje.si
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 13.00 - 20.00
Torek 7.00 - 14.00
Sreda 7.00 - 14.00
ńĆetrtek 7.00 - 14.00
Petek 7.00 - 14.00
   
   
Najmanj enkrat meseńćno po razporedu je v petek popoldanska ambulanta 13.00 – 20.00
Malica: dop. od 10.30 do 11.00, pop. 16.30 do 17.00
Narońćanje:
Dopoldne: 7.30 – 10.30. in 13.30. – 14.30.
Popoldne: 13.30 - 16.30 in 19.00 – 20.00
Ambulanta druŇĺinske medicine
Bojana Gobec, dr.med., spec.spl.med.
(tel.: 03/818 37 92)
e-mail: referencna.gobec@zd-smarje.si
Bernarda Krumpak, dms
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 12.15 - 19.45
Torek 7.15 - 14.45
Sreda 7.15 - 14.45
ńĆetrtek 7.15 - 14.45
Petek 7.15 - 14.45
   
 
Malica: Vsak dop.: od 10.00 do 10.30 h Pop.: od 16.30 do 17.00 h
* ambulanta dela v ZP Šmarje vsak drugi teden po izpostavljenem razporedu
 
   
 
 
Ginekološka ambulanta: ZP Podńćetrtek Tel.:(03) 818-36-86)
e-mail: ginek.podcetrtek@siol.net
Zoran Šehovińá, dr. med., spec. gin.in por.
  ordinacijski ńćas
Sreda
 
12.00 - 20.00


Narońćanje:
Torek: 15.00 - 21.00
Sreda : 10.30 - 14.30

 
   
 
Unita Zupanc dr. med., spec. gin.in por.
  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 7.00 - 11.30
ńĆetrtek 15.00-21.00


Narońćanje:
Torek: 15.00 - 21.00
Sreda: 10.30 - 14.30

 


SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNO VARSTV. ZAVODU –
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

Bojana Gobec, dr.med., spec.spl.med.(tel.: (03) 818-36-80)

 

  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 11.00 - 12.00
Torek /
Sreda 14.30 - 15.30
ńĆetrtek 14.30 - 15.30
Petek /

 


Zobozdravstvena ambulanta
Simona Lipnik, dr.dent. med.,

e-mail: zobna.popovic@zd-smarje.si
(tel.: (03) 818-36-88)

 

  ordinacijski ńćas
Ponedeljek 12.30 - 19.30
Torek 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 14.30
ńĆetrtek 12.30 - 19.30
Petek 7.30 - 14.30*
   
Narońćanje:
Dopoldne: 7.30 – 8.30. in 13.30. – 14.30
Popoldne: 12.30 - 13.30 in 18.30 – 19.30
Malica: Vsak dop.: od 10.30 do 11.00 h, pop: 16.30 do 17.00
* petek popoldne v skladu z vnaprej dolońćenim razporedom dela zobnih ambulant v UE Šmarje pri Jelšah

Nujno zobozdravstveno pomońć nudimo:
dopoldne: 7.30-8.00 ure
popoldne: 12.30-13.00 ure

 

Varstvo otrok, šolarjev in mladine:
Goran Cocojevińá, dr. med., spec. pediater (tel.:(03) 818-36-84)

e-mail: ana.srbotnjak@zd-smarje.si

 

  Ordinacijski ńćas Zdravnik
Ponedeljek 7.30 - 11.30 Robert Bajuk, dr.med., spec.ped.
Torek 12.00 - 20.00 Goran Cocojevińá, dr.med., spec. ped
Sreda 7.30 - 11.30 Matej Slivnik, dr.med., spec.šol.med.in spec.ped.
ńĆetrtek / /
Petek 7.00 - 14.00 Andrej Mlakar, dr.med., spec.ped.
Narońćanje: v ordinacijskem ńćasu

 


 
   
  sporočilo:  
   
   
Untitled Document
© 2006 Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah Izvedba: i-Rose, d.o.o.