Zd-ämarje
   
  Tel.: (03) 818-37-00
  Fax: (03) 818-37-40
  E-pošta: zd-smarje@siol.net
     
Predstavitev zavoda
Delovni čas oddelkov in služb
Kontakti
Informacije javnega znańćaja
Kako do nas
Javna naročila
     Izbira osebnega zdravnika  
    Izbira osebnega ginekologa  
    Pooblašńćena oseba  
    Izbira osebnega zobozdravnika  
    Odlok o ustanovitvi ZD Šmarje  
    Statut  
    Organigram  
    Katalog informacij javnega znańćaja  
    Cenik  
    Cenik_zobna  
    Letno porońćilo  
    Finanńćni nańćrt  
    Rebalans FN    
    Polletno porońćilo  
 
   
  sporočilo:  
   
   
Untitled Document
© 2006 Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah Izvedba: i-Rose, d.o.o.